Category Archives: Be’Ha’Alotekha

Parsha Be’Ha’Alotekha-Read Torah w/Shmuel

BaMidbar (Numbers) 8:1 – 12:16 1st Aliyah: 8:1 – 8:14 2nd Aliyah: 8:15 – 8:26 3rd Aliyah: 9:1 – 9:14 4th Aliyah: 9:15 – 10:10 5th Aliyah: 10:11 – 10:34 6th Aliyah: 10:35 – 11:29 7th Aliyah: 11:30 – 12:16 Haftarat: … Continue reading

Posted in Be'Ha'Alotekha, Parshat | Comments Off