Parsha B’chukotai

Week of 11 Iyar (May 15) — Shabbat 17 Iyar (May 21)

vaYikra (Leviticus) 26:3 — 27:34

1st Aliyah: vaYikra (Leviticus) 26:3 — 5
2nd Aliyah: vaYikra (Leviticus) 26:6 — 9
3rd Aliyah: vaYikra (Leviticus) 26:10 — 46
4th Aliyah: vaYikra (Leviticus) 27:1 — 15
5th Aliyah: vaYikra (Leviticus) 27:16 — 21
6th Aliyah: vaYikra (Leviticus) 27:22 — 28
7th Aliyah: vaYikra (Leviticus) 27:29 — 34

Haftarat: Yirmiyahu (Jeremiah) 16:19 ― 17:14

This entry was posted in B'chukotai, Parshat. Bookmark the permalink.