Parsha Metzora

Week of 28 Adar II (April 3)—Shabbat 5 Nisan (April 9)

vaYikra (Leviticus) 14:1—15:33

1st Aliyah: vaYikra (Leviticus) 14:1—12

2nd Aliyah: vaYikra (Leviticus) 14:13—20

3rd Aliyah: vaYikra (Leviticus) 14:21—32

4th Aliyah: vaYikra (Leviticus) 14:33—53

5th Aliyah: vaYikra (Leviticus) 14:54—15:15

6th Aliyah: vaYikra (Leviticus) 15:16—28

7th Aliyah: vaYikra (Leviticus) 15:29—33

Haftarah: Melechim II (II Kings) 7:3—20

This entry was posted in Metzora, Parshat. Bookmark the permalink.